Avís Legal

La informació subministrada en les nostres pàgines web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats que realitza Caser Valors e Inversiones AV (Caser AV) i dels serveis que presta.

Caser AV es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, havent d'assegurar-se l'usuari d'utilitzar en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

Les dades de caràcter personal que li pugui requerir Caser AV per accedir als diferents serveis i continguts oferts en les seves pàgines web, només es recolliran per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin obtingut.

A l'efecte de protecció de dades, les empreses que componen el Grup Caser són: Veure llistat d'empreses

Caser AV garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament, d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Exoneració de responsabilitats:

  • Ús indegut: Caser AV no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, ni dels danys o perjudicis que es derivin de l'accés o ús indegut de la informació d'aquesta web.
  • Continguts de tercers: La web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web, que són completament independents d'aquestes pàgines web. Caser AV no es responsabilitza ni garanteix, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  • Errors tecnològics, aliens o propis: Caser AV no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema triat (xarxa telefònica, Internet, etc.) motivades per causes alienes a ella; de retards o bloquejos en l'ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades de Caser AV, en els servidors d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control de Caser AV. Així mateix, s'exonera a Caser AV de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir el Client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Caser AV, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.
  • Intercanvi o difusió d'informació: Caser AV, declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de les seves pàgines web, corresponent la responsabilitat de les manifestacions difoses en les seves pàgines, a qui les efectuï.
  • Propietat Intel·lectual i Industrial: El Copyright del material contingut en aquesta web és propietat de Caser AV. L'accés gratuït no implica altres drets o llicències per a reproducció i/o distribució sense la prèvia autorització expressa de Caser AV.

Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquesta web, estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials corresponguin en dret.

El contingut i estructura d'aquest lloc web estan protegits per drets d'autor. Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització expressa del titular dels drets d'autor, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc web.

Empreses Grup Caser

COMPANYIA MATRIU:

Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. "CASER"

CIF: A-28013050
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

 

RESTA DE COMPANYIES QUE CONFORMEN EL GRUP:

Caser Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.
CIF: A-85179760
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Caser Asistencia, S.A.
CIF: A-28346054
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Gesinca Consultora de Pensiones y Seguros, S.A.
CIF: A-79389698
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Caser Direct, Correduría de Seguros del Grupo Asegurador Caser, S.A.
CIF: A-81566846
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Caser Marketing Directo, S.L.U.
CIF: B-85112753
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

C Y E Servicios Sociosanitarios, S.A.U.
CIF: A-82671900
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Inmocaser S.A.U.
CIF: A-79523544
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Caser Residencial Inmobiliaria, S.A.U.
CIF: A-81666711
Domicilio social: Calle Santa Hortensia, nº 46. 28002-Madrid

Caser Residencial, S.A.U.
CIF: A-81228520
Domicilio social: Calle Santa Hortensia, nº 46. 28002-Madrid

Caser Residencial Gestión, S.L.U.
CIF: B-85354769
Domicilio social: Calle Santa Hortensia, nº 46. 28002-Madrid

Gesclimesa, S.A.U.
CIF: A-83199067
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Servicaser, S.L.U.
CIF: B-33557562
Domicilio social: Calle Salvia, nº 133, 28109-Alcobendas (Madrid)

Extremeña de Patrimonio para la Sanidad, S.L.U.
CIF: B-85375343
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109, 28050-Madrid

Extremeña de Gestión Sanitaria y Especialidades Médicas, S.L.U.
CIF: B-85375285
Domicilio social: Avenida de Madrid, nº 12, 06400-Don Benito (Badajoz)

Clínica Parque, S.A.U.
CIF: A-38032504
Domicilio social: Méndez Nuñez, Nº 40, 38003-Santa Cruz de Tenerife

Caser Gestión Técnica, A.I.E.
CIF: V-85710143
Domicilio social: Avda. de Burgos nº 109, 28050-Madrid

Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, S.A.
CIF: A07289531
Domicilio Social: Avda. Comte de Sallent, 3. 2ª Planta, 07003 Palma de Mallorca

Aldebarán Riesgo, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A.U.
CIF: A-86080678
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

C y E Badajoz, Servicios Sociosanitarios, S.A.
CIF: A-06342919
Domicilio social: Avenida Juan Carlos I, nº 17. 06001-Badajoz

Casavi, Asistencia en Viaje, S.L.U.
CIF: B-87013090
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Caser Mediterráneo Seguros Generales, S.A.U.
CIF: A-58771247
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid

Clínica Parque Fuerteventura, S.L.U.
CIF: B-83808964
Domicilio social: León y Castillo, con vuelta a calle Secundino Alonso s/n, 35600-Puerto del Rosario

Socecaser, S.A.
CIF: A-78830593
Domicilio social: Avenida de Burgos, nº 109. 28050-Madrid